กล้วยไม้สวยจากฟาร์มเชียงใหม่

      


 


 

สิ่งที่ทำให้กล้วยไม้งดงาม

 

เอื้องกรีนแลนเทิร์น

(ดอนมารี x ปากนกแก้ว)

 

รองเท้านารีเหลืองตรัง

 

ช้างเชียงใหม่

 

เอื้องจิ๋ว หรือ เอื้องมณีรัตนา

 

ฟ้ามุ่ยพันธุ์แท้ไม้นิ้ว

 

ครั่งแสดใหญ่

 

สำเภางามหรือซิมบิเดี่ยม

 

แคทลียา  69  บาท

 

พวงหยกตาดำ ไม้ที่หายาก

 

ฟ้ามุ่ยพันธุ์แท้พร้อมดอก

 

ฟ้ามุ่ย ชมพู พันธุ์แท้

 

แวนด้าใบร่อง

 

ไม้นิ้วเอื้องสายน้ำครั่ง

 

เอื้องแปรงสีฟัน

 


 

 

 

ร้าน จำ หน่าย กล้วย ไม้ ออน ไลน์
 
กล้วยไม้สวย               กล้วยไม้หายาก
กล้วยไม้คัดฟอร์ม         กล้วยไม้ไทยนานาชนิด
จำหน่ายทั้งปลีก และ ส่ง     เชิญแวะชมด้านในก่อนครับ
 
 
 
 
     
 
 
 
       
 
 
 
 
ฟาแลนนอปซิสชุด ๑๐ ต้น
 
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 
 
 
 
 
 
Den. delacourii              เอื้องข้าวเหนียวลิง
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 
 
 
 
 
 
Vanda testacea              เข็มเหลือง
 
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 
 
 
 

ฟาแลนนอปซิสต้นพร้อมดอก        สีส้ม และ สีเหลือง

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 
 
 
ช้างส้ม        Orange Rhy.
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 
 
 
เอื้องลูกผสมเนสเตอร์        Den. Nestor
 
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 
 
 
 
 
เอื้องสายม่วง      Den. lituiflorum 
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 
 
 
 
 
ไม้นิ้วมาใหม่  ๑๑  รายการ
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 
 
 
 
 
 
เอื้องผึ้งจิ๋ว        Den.jenkinsii
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 
 
 
ฟ้ามุ่ยน้อย        Vanda coerulescens
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 
 
 
เหลืองจันทบูร            Dendrobium friedericksianum
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 
 
เอื้องมาลัยแดง         Aerides multiflora
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 
 
โนบิเล่               Dendrobium Nobile
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 
 
 
อิพิเดนดรัม             Epidendrum
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 
 
สิงโตนักกล้าม
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 
 
เอื้องฟรอสตี้ดอน
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 
 
ต้นกล้าไม้ฟาแลนนอปซิส
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 
 

Trichoglottis cirrhifera       ชื่อไทย เอื้องสายสุคนธ์

 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 
 
เขากวางแดง
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 
 
ไอยเรศ  เผือก  ให้ดอกช่อแรกครับ
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 
 
 
Dedrobium albosanguinium ชื่อไทย เอื้องผาเวียง เอื้องตาวัว
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 
 
 
เอื้องมอนไข่
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 
 
 
ฟ้ามุ่ยชมพูพร้อมดอก
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 
 
 
ไม้พร้อมให้ดอก    เอื้องมัจฉานุ x จำปาน่าน
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 
 
ออนซิเดี่ยม ทวิงเกิ้ล ดอกหอม
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 
 
 
 
 
กล้วยหอมแคระ  จากอินโดนีเซีย
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม้นิ้วเหลืองจันทบูร  ตาดำ
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 
 
Chiloschista   parishii            พญาไร้ใบ
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 
 
 
Dendrobium suavissimum          เอื้องคำตาดำ
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 
 
Dendrobium primulinum        เอื้องสายน้ำผึ้ง
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 
 
เสือสามดอก
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 
 
 
ไม้รุ่นสามปอยหลวง (สามปอยขุนตาล)
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 
 
 
 
ไอโอนอปซิส
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 
 
 
ลูกไม้  รองเท้านารีเหลืองตรัง  JOE  อัพเดทใหม่
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 
 
แคทลียาจิ๋ว          Cattleya Fancy
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 
 
เครื่องประดับจากดอกกล้วยไม้จริง
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 
 

...ปลูกกล้วยไม้คนละนิดลดมลพิษและโลกร้อน...                                                                                                                                                                                                                                         

Copyright (c) 2009 by Siamese Orchid Farm . com

Office 29/1 Village No.6  Mae Hia,  Muang Chiang Mai,  Chiang Mai  50100 Thailand.

Tel.  086-589-2456   Khun Aod, Siamese Orchid Farm.