กล้วยไม้สวยจากฟาร์มเชียงใหม่

      


 


 

สิ่งที่ทำให้กล้วยไม้งดงาม

 

เอื้องกรีนแลนเทิร์น

(ดอนมารี x ปากนกแก้ว)

 

รองเท้านารีเหลืองตรัง

 

ช้างเชียงใหม่

 

เอื้องจิ๋ว หรือ เอื้องมณีรัตนา

 

ฟ้ามุ่ยพันธุ์แท้ไม้นิ้ว

 

ครั่งแสดใหญ่

 

สำเภางามหรือซิมบิเดี่ยม

 

แคทลียา  69  บาท

 

พวงหยกตาดำ ไม้ที่หายาก

 

ฟ้ามุ่ยพันธุ์แท้พร้อมดอก

 

ฟ้ามุ่ย ชมพู พันธุ์แท้

 

แวนด้าใบร่อง

 

ไม้นิ้วเอื้องสายน้ำครั่ง

 

เอื้องแปรงสีฟัน

 


 

 

 

 

 

การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซีส(Phalaenopsis)

กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซีส  เป็นกล้วยไม้ที่มาจากเขตร้อนชื้นและเป็นไม้ที่นิยมปลูกกันอย่างมากเนื่องจากเป็นไม้ที่มีราคาสูงและช่อดอกก็สามารถตัดขายได้ในราคาสูงเช่นเดียวกัน

วัสดุปลูก

 1. มอส
 2. กระถางพลาสติกขนาดตั้งแต่ 1-6 นิ้ว                                                                                                                                                            
 3. โฟมใช้รองก้นกระถางเพื่อช่วยเรื่องของการระบายน้ำ

โรงเรือน

 1. ควรเป็นโรงเรือนที่มีหลังคาอาจเป็นแผ่นลอนใสหรือพลาสติกใสเพื่อป้องกันฝน
 2. ความสูงประมาณ 4 เมตร.
 3. แสงประมาณ 60-70%                                    

การให้น้ำ

 1. ควรรดน้ำที่มีค่า pH เป็นกลาง (pH=7)
 2. การฉีดน้ำควรฉีดเป็นฝอย เพื่อไม่ให้กระทบยอดและช่อ เพราะความแรงของน้ำจะทำให้กล้วยไม้ช้ำได้

การให้ปุ๋ย

 1. ควรให้ปุ๋ยอาทิตย์ละครั้ง และควรเป็นสูตรที่มีตัวหลังสูงเช่น 16-21-27 เพราะจะช่วยให้ใบแข็งแรง

การให้ยา

กล้วยไม้ฟาแลนนอปซีสมีโรคที่พบอยู่ 3 โรคคือ โรคยอดเน่า,ไรแดง,และเพลี้ยแป้ง

 1. โรคยอดเน่า เกิดจากเชื้อแบคทีเรียจะทำให้ยอดมีสีน้ำตาล
 2. โรคไรแดง และเพลี้ยแป้ง เป็นแมลงชนิดหนึ่งเกาะที่ใบ เพื่อดูดกินน้ำเลี้ยง ใช้ยาฆ่าแมลง(ออร์โธไซด์ หรือ ไดแทนเอ็ม) พ่นทุกๆ 15 วัน

 

<< ย้อนกลับไปที่หน้าบ้าน  ไซมีส ออร์คิด ฟาร์ม <<

...ปลูกกล้วยไม้คนละนิดลดมลพิษและโลกร้อน...                                                                                                                                                                                                                                         

Copyright (c) 2009 by Siamese Orchid Farm . com

Office 29/1 Village No.6  Mae Hia,  Muang Chiang Mai,  Chiang Mai  50100 Thailand.

Tel.  086-589-2456   Khun Aod, Siamese Orchid Farm.