กล้วยไม้สวยจากฟาร์มเชียงใหม่

      


 


 

สิ่งที่ทำให้กล้วยไม้งดงาม

 

เอื้องกรีนแลนเทิร์น

(ดอนมารี x ปากนกแก้ว)

 

รองเท้านารีเหลืองตรัง

 

ช้างเชียงใหม่

 

เอื้องจิ๋ว หรือ เอื้องมณีรัตนา

 

ฟ้ามุ่ยพันธุ์แท้ไม้นิ้ว

 

ครั่งแสดใหญ่

 

สำเภางามหรือซิมบิเดี่ยม

 

แคทลียา  69  บาท

 

พวงหยกตาดำ ไม้ที่หายาก

 

ฟ้ามุ่ยพันธุ์แท้พร้อมดอก

 

ฟ้ามุ่ย ชมพู พันธุ์แท้

 

แวนด้าใบร่อง

 

ไม้นิ้วเอื้องสายน้ำครั่ง

 

เอื้องแปรงสีฟัน

 


 
เครื่องประดับที่ทำจากกล้วยไม้จริง  คุณภาพส่งออกต่างประเทศครับ

นำมาจำหน่ายพร้อมส่วนลดพิเศษ  เหมาะสำหรับเป็นของขวัญและของฝากครับ

แบบที่  ๑    เป็นสร้อยคอ   ทำจากดอก  Dendrobium  Orchid

ขนาดดอก ๔.๕ x ๓.๕ x ๒ cm ตัวสายสร้อยทำจาก Cotton ปลายสร้อย

มีเม็ด คริสตัล จาก Swarovsky  ราคา ๑,๔๓๐.- บาท  ลดพิเศษ ๒๐%

คงเหลือเป็นราคา  ๑,๑๔๔.-  บาท   ค่าจัดส่งฟรีครับ

                        

แบบที่  ๒    เป็นเข็มกลัดติดเสื้อ  ทำจากดอก  Ascocentrum  Orchid

ขนาด ๓.๕ x ๖.๕ x ๒ cm  ตัวเรือนชุบทองคำแท้  ๒๔ k

ราคา ๗๘๐.- บาท  ลดพิเศษ ๒๐%

คงเหลือเป็นราคา  ๖๒๔.-  บาท   ค่าจัดส่งฟรีครับ

 

แบบที่  ๓    เป็นเข็มกลัดติดเสื้อ   ทำจากดอก  Dendrobium  Orchid

ขนาด ๔.๕ x ๖.๕ x ๒ cm  ตัวเรือนชุบทองคำแท้  ๒๔ k

ราคา ๘๘๐.- บาท  ลดพิเศษ ๒๐%

คงเหลือเป็นราคา  ๗๐๔.-  บาท   ค่าจัดส่งฟรีครับ


แบบที่  ๔    เป็นเข็มกลัดติดเสื้อ   ทำจากดอก  Ascocentrum  Orchid

ขนาด ๓.๕ x ๖.๕ x ๒ cm  ตัวเรือนชุบทองคำแท้  ๒๔ k

ราคา ๘๘๐.- บาท  ลดพิเศษ ๒๐%

คงเหลือเป็นราคา  ๗๐๔.-  บาท   ค่าจัดส่งฟรีครับ

 

แบบที่  ๕    เป็นเข็มกลัดติดเสื้อ   ทำจากดอก  Dendrobium  Orchid

ขนาด ๔.๕ x ๖.๕ x ๒ cm  ตัวเรือนชุบทองคำแท้  ๒๔ k

ราคา ๘๘๐.- บาท  ลดพิเศษ ๒๐%

คงเหลือเป็นราคา  ๗๐๔.-  บาท   ค่าจัดส่งฟรีครับ

 

แบบที่  ๖     เป็นสร้อยคอ     ทำจากดอก  Ascocentrum  Orchid

ขนาดดอก ๓.๕ x ๓.๕ x ๒ cm    ตัวสายสร้อยทำจากหนังแท้

ปลายสร้อยมีเม็ดแก้วขนาด ๑๐ มม.

ราคา ๘๙๐.- บาท     ลดพิเศษ ๒๐%

คงเหลือเป็นราคา ๗๑๒.-  บาท   ค่าจัดส่งฟรีครับ

 

แบบที่  ๗     เป็นสร้อยคอ   ทำจากดอก  Ascocentrum  Orchid

ขนาดดอก ๓.๕ x ๓.๕ x ๒ cm ตัวสายสร้อยและตัวเรือนชุบทองคำแท้  ๒๔ k

ราคา ๘๓๐.- บาท   ลดพิเศษ ๒๐%

คงเหลือเป็นราคา  ๖๖๔.-  บาท   ค่าจัดส่งฟรีครับ

 

แบบที่  ๘    เป็นสร้อยคอ    ทำจากดอก  Ascocentrum  Orchid

ขนาดดอก ๓.๕ x ๓.๕ x ๒ cm ตัวสายสร้อยและตัวเรือนชุบทองคำแท้  ๒๔ k

ราคา ๙๘๕.- บาท    ลดพิเศษ ๒๐%

คงเหลือเป็นราคา  ๗๘๘.-  บาท   ค่าจัดส่งฟรีครับ

 

แบบที่  ๙     เป็นสร้อยคอ   ทำจากดอก  Dendrobium  Orchid

ขนาดดอก ๔.๕ x ๔.๕ x ๒ cm ตัวสายสร้อยและตัวเรือนชุบทองคำแท้  ๒๔ k

ราคา ๘๙๕.- บาท    ลดพิเศษ ๒๐%

คงเหลือเป็นราคา  ๗๑๖.-  บาท   ค่าจัดส่งฟรีครับ

 

แบบที่  ๑๐      เป็นตุ้มหู    ทำจากดอก  Ascocentrum  Orchid

ขนาด ๒.๕ x ๕ x ๑ cm  ตัวเรือนชุบทองคำแท้  ๒๔ k

ราคา ๑,๑๘๐.- บาท    ลดพิเศษ ๒๐%

คงเหลือเป็นราคา  ๙๔๔.-  บาท   ค่าจัดส่งฟรีครับ

 

แบบที่  ๑๑    เป็นตุ้มหู   ทำจากดอก  Ascocentrum  Orchid

ขนาด ๓.๕ x ๖.๕ x ๒ cm   ตัวเรือนชุบทองคำแท้  ๒๔ k

ราคา ๑,๑๘๐.- บาท         ลดพิเศษ ๒๐%

คงเหลือเป็นราคา  ๙๔๔.-  บาท   ค่าจัดส่งฟรีครับ

 

แบบที่  ๑๒    เป็นตุ้มหู    ทำจากกลีบดอก  Dendrobium  Orchid

ขนาด ๑.๕ x ๔.๕ x ๐.๕ cm    ตัวเรือนชุบทองคำแท้  ๒๔ k

ราคา ๔๔๐.- บาท        ลดพิเศษ ๒๐%

คงเหลือเป็นราคา  ๓๕๒.-  บาท   ค่าจัดส่งฟรีครับ

 

แบบที่  ๑๓    เป็นตุ้มหู   ทำจากดอก  Ascocentrum  Orchid

ขนาด ๑.๕ x ๔.๕ x ๐.๕ cm    ตัวเรือนชุบทองคำแท้  ๒๔ k

ราคา ๑,๑๘๐.- บาท        ลดพิเศษ ๒๐%

คงเหลือเป็นราคา  ๙๔๔.-  บาท   ค่าจัดส่งฟรีครับ

 

แบบที่  ๑๔    เป็นสร้อยคอ   ทำจากดอก  Dendrobium  Orchid

ขนาด ๔.๕ x ๔.๕ x ๒ cm ตัวสายสร้อยทำจากเชือก Cotton

ปลายสร้อยมีเม็ดแก้วสีดำ

ราคา ๘๙๐.- บาท    ลดพิเศษ ๒๐%

คงเหลือเป็นราคา  ๗๑๒.-  บาท   ค่าจัดส่งฟรีครับ

 

แบบที่  ๑๕   เป็นเข็มกลัดติดเสื้อ ทำจากดอก  Dendrobium  Orchid

ขนาด ๔.๕ x ๔.๕ x ๒ cm.    ตัวเรือนชุบทองคำแท้  ๒๔ k

ภาพด้านหลังของเข็มกลัดชิ้นนี้ครับ

ราคา ๖๗๐.- บาท    ลดพิเศษ ๒๐%

คงเหลือเป็นราคา  ๕๓๖.-  บาท   ค่าจัดส่งฟรีครับ

 

แบบที่  ๑๖    เป็นสร้อยคอ   ทำจากดอก  Dendrobium  Orchid

ขนาดดอก ๔.๕ x ๓.๕ x ๒ cm   ตัวสายสร้อยทำจาก Cotton

ปลายสร้อยมีเม็ด คริสตัล จาก Swarovsky

ราคา ๑,๔๓๐.- บาท     ลดพิเศษ ๒๐%

คงเหลือเป็นราคา  ๑,๑๔๔.-  บาท   ค่าจัดส่งฟรีครับ

 

แบบที่  ๑๗    เป็นสร้อยคอ  ทำจากดอก  Dendrobium  Orchid

ขนาดดอก ๔.๕ x ๓.๕ x ๒ cm    ตัวสายสร้อยทำจากหนังแท้

ปลายสร้อยมีกลีบดอกอีกชิ้น

ราคา ๘๙๐.- บาท     ลดพิเศษ ๒๐%

คงเหลือเป็นราคา  ๗๑๒.-  บาท   ค่าจัดส่งฟรีครับ

 

แบบที่  ๑๘     เป็นสร้อยคอ    ทำจากดอก  Dendrobium  Orchid

ขนาดดอก ๔.๕ x ๓.๕ x ๒ cm   ตัวสายสร้อยทำจากโพลีเมอร์ใส

ราคา ๙๒๐.- บาท     ลดพิเศษ ๒๐%

คงเหลือเป็นราคา  ๗๓๖.-  บาท   ค่าจัดส่งฟรีครับ

 

แบบที่  ๑๙    เป็นสร้อยคอ    ทำจากดอก  Dendrobium  Orchid

ขนาดดอก ๔.๕ x ๓.๕ x ๒ cm ตัวสายสร้อยและตัวเรือนชุบทองคำแท้  ๒๔ k

ราคา ๑,๔๓๐.- บาท     ลดพิเศษ ๒๐%

คงเหลือเป็นราคา  ๑,๑๔๔.-  บาท   ค่าจัดส่งฟรีครับ

 

แบบที่  ๒๐    เป็นสร้อยคอ    ทำจากดอก  Ascocentrum  Orchid

ขนาดดอก ๓.๕ x ๓.๕ x ๒ cm ตัวสายสร้อยและตัวเรือนชุบทองคำแท้  ๒๔ k

ราคา ๑,๒๘๐.- บาท     ลดพิเศษ ๒๐%

คงเหลือเป็นราคา  ๑,๐๒๔.-  บาท   ค่าจัดส่งฟรีครับ

 

แบบที่  ๒๑     เป็นสร้อยคอ    ทำจากดอก  Ascocentrum  Orchid

ขนาดดอก ๓.๕ x ๓.๕ x ๒ cm. ตัวสายสร้อยและตัวเรือนชุบทองคำแท้  ๒๔ k

ราคา ๑,๒๘๐.- บาท     ลดพิเศษ ๒๐%

คงเหลือเป็นราคา  ๑,๐๒๔.-  บาท   ค่าจัดส่งฟรีครับ

 

แบบที่  ๒๒    เป็นตุ้มหู    ทำจากดอก  Ascocentrum  Orchid

ขนาดดอก ๒.๕ x ๒.๕ x ๑.๕ cm ตัวเรือนและด้านหลังชุบทองคำแท้  ๒๔ k

ภาพด้านหลังของตุ้มหูนี้ครับ  ชุบทองคำแท้ ๒๔ k เต็มๆหลังดอกเลยครับ

ราคา ๑,๖๘๐.- บาท      ลดพิเศษ ๒๐%

คงเหลือเป็นราคา  ๑,๓๔๔.-  บาท   ค่าจัดส่งฟรีครับ

 

แบบที่  ๒๓  เป็นเข็มกลัดติดเสื้อ  ทำจากดอก  Dendrobium  Orchid

ขนาด ๔.๕ x ๔.๕ x ๒ cm   ตัวเรือนชุบทองคำแท้  ๒๔ k

ภาพด้านหลังครับ  ชุบทองคำแท้ ๒๔ k เต็มๆดอกครับ

ราคา ๑,๒๘๐.- บาท     ลดพิเศษ ๒๐%

คงเหลือเป็นราคา  ๑,๐๒๔.-  บาท   ค่าจัดส่งฟรีครับ

 

แบบที่  ๒๔    เป็นสร้อยคอ   ทำจากดอก  Ascocentrum  Orchid

ขนาดดอก ๒.๕ x ๕.๕ x ๑ cm ตัวสายสร้อยและตัวเรือนชุบทองคำแท้  ๒๔ k

ราคา ๘๘๐.- บาท     ลดพิเศษ ๒๐%

คงเหลือเป็นราคา  ๗๐๔.-  บาท   ค่าจัดส่งฟรีครับ

 

แบบที่  ๒๕    เป็นสร้อยคอ   ทำจากดอก  Ascocentrum  Orchid

ขนาดดอก ๒.๕ x ๕.๕ x ๑ cm ตัวสายสร้อยและตัวเรือนชุบทองคำแท้  ๒๔ k

ราคา ๘๘๐.- บาท     ลดพิเศษ ๒๐%

คงเหลือเป็นราคา  ๗๐๔.-  บาท   ค่าจัดส่งฟรีครับ

 

 

สนใจสอบถามหรือสั่งซื้อ  คลิ๊กที่นี่   ครับ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ        ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙       ๑๐.๒๐ น.

 

<< ย้อนกลับไปที่หน้าบ้าน  ไซมีส ออร์คิด ฟาร์ม <<

...ปลูกกล้วยไม้คนละนิดลดมลพิษและโลกร้อน...                                                                                                                                                                                                                                         

Copyright (c) 2009 by Siamese Orchid Farm . com

Office 29/1 Village No.6  Mae Hia,  Muang Chiang Mai,  Chiang Mai  50100 Thailand.

Tel.  086-589-2456   Khun Aod, Siamese Orchid Farm.